தெய்வீக சித்தமார்க்கம்

ஹேவிளம்பி வருஷத்திய வெண்பா

 

ஏவிளம்பிமாரியற்ப மெங்கும் விலை குறைவாம்
பூவில்விளைவரிதாம் போர்மிகுதி-சாவதிகம்
ஆகுமே வேந்த ரனியாயமே புரிவார்
வேகுமேமேதினிதீ மேல்.

 

பொருள்: இவ்வாண்டில் மழை குறையும் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சி அடையும் மலர்களின் உற்பத்தி அறவே இருக்காது மன்னர்களுக்கு இடையே கடுமை மிக்க போர்கள் நடக்கும்.எண்ணிக்கையில் அடங்காத அளவு மக்கள் மடிந்து போவர்,வேந்தர்கள் நியாயத்தையும் தர்மத்தையும் மறந்து அதர்மம் அநியாயம் வழிச்சென்று போர் பல நடத்தி மடிவர்.இவ்வுலகம் முழுவதும் தீயினால் சேதம் ஏற்படும்.

 


இது காலக் கணக்கீட்டின் முறை

 

இது காலக் கணக்கீட்டின் முறை
உதயத்தையும்
அஸ்தமனத்தையும்
அடிப்படையாக கொண்டது நமது
காலக்கணக்கீட்டு முறை
நமது சுவாசத்துக்கும்
இக்காலக்கணக்கீட்டு முறைக்கும்
நிறைய ஒற்றுமையுண்டு
முப்பது பாகை கொண்டது
ஒரு வானமண்டலம் அதில்
இரண்டேகால் நட்சத்திரங்கள் நிற்கும்
ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் நான்கு பாதங்கள்
முப்பது பாகை கொண்ட ஒரு ராசி மண்டலத்திற்கு
ஒன்பது நட்சத்திர பாதங்கள்
27 நட்சத்திரத்திற்கும் 108 பாதங்கள் இவை
முப்பது பாகை கொண்ட ஒரு வான மண்டலத்திற்கும்
தனது கதிர்களை வீசுகின்றன
இந்த கணிதம் எப்படி பிறந்தது?
மனிதனின் சுவாசத்தின் அடிப்படையில் பிறந்தது
ஒரு மனிதனின் ஒருநாள் சுவாசத்தின்
எண்ணிக்கை 21,600 ஆகும்
ஒரு நாளைக்கு 60 நாழிகை ஆகும்
அப்படியே இதை வகுத்து பாருங்கள்?
21600 / 60 = 360
360 என்பது வான மண்டலத்தில்
12 ராசிகளின் மொத்த பாகை ஆகும்
12*30=360 ஆகும் இதுதான் நமது
முன்னோர்களின் கணக்கீட்டு முறைகளாகும்.

                   இப்படிக்கு                   

  அன்பன்

அ இராகவன்.

முந்தய பதிவுகள்

இனிய பக்தி பாடல்கள்,
பக்தி சொற் பொழிவுகள்,
பக்தி திரைப்படங்கள்,
கர்நாடக இசை
போன்றவைகளை
காணொளியில்
கண்டு கேட்டு மகிழுங்கள்

சித்தர் பாடல்கள்

பக்தி பாடல்கள்

ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள்

பக்தி திரைப்படங்கள்

கர்நாடக இசை

இணைய வானொலி


 April 16th, 2017 அன்று புதிய பதிவுடன்
©-2018 - தெய்வீக சித்தமார்க்கம்